Kor mange beit blir det?

I dette spelet frå 2. divisjon var det om å gjere å få mange beit mot slem for å vinne spelet:

Rundenr 9   ª AJ9  
Spillnr 212(20)   © QT8762  
Giver: Vest   ¨ K8  
Sone: Alle   § 85  
  ª KQT54   ª 863
  © AK5   ©
  ¨ T92   ¨ A43
  § 42   § AKQ9763
    ª 72  
    © J943  
    ¨ QJ765  
    § JT

Eg sat nord og hadde kjempelyst til å doble 6 spar, men det skal ikkje meir til at det dukkar opp D 10 x i trumf i bordet før doblinga har gitt vekk kontrakta, så eg makta ikkje. Vi fekk bra dreisen på motspelet når eg starta med kløver. Speleførar spelte spar og eg spelte ny kløver. Speleførar spelte naturleg nok på kontrakta og drog ein spar til tiaren. No kunne eg spele ruter konge og sikre tre beit. Det måtte til når våre lagkameratar hadde gått to beit i 6 kløver :).

Sjekk ellers dei som stoppa i 4 kløver. Eg reknar med det var dårleg stemning heilt til dei oppdaga at dei hadde vunne 5-6 imp på spelet.

NS... ØV...   Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV.
9 1   7 Spar D V 9 1100 0 14.0 -14.0
12 5   6 Spar V 9 300 0 4.0 -4.0
8 2   6 Spar V 9 300 0 4.0 -4.0
2 8   6 Kløver Ø 10 200 0 1.0 -1.0
10 11   6 Spar V 10 200 0 1.0 -1.0
1 9   6 Spar V 10 200 0 1.0 -1.0
11 10   6 Spar V 10 200 0 1.0 -1.0
5 12   6 Spar V 10 200 0 1.0 -1.0
6 4   6 Kløver Ø 11 100 0 -2.0 2.0
7 3   6 Kløver Ø 11 100 0 -2.0 2.0
4 6   4 Kløver Ø 11 0 150 -8.0 8.0
3 7   5 Kløver Ø 11 0 600 -13.0 13.0