Dårleg start

 

Allereie i første runde på Eid klarte eg å drite meg ut. Det utgjorde berre eitt poeng sidan vi ikkje klarte å komme i 3 NT, men slikt er så dumt!! Sjå berre her:

 

Eg hamna i 3 ruter i nord og fekk ut singel kløver. Øst stakk tredje runden trumf og fortsette med endå ein trumf. Eg spelte hjerter til knekten, tok for kløverkonge og spelte spar mot kongen som sto. Øst kom inn på spar dame og spelte meir spar til steling i bordet.

 

Rundenr 1

 

ª JT4

 

Spillnr 4(4)

 

© AJ6

 

Giver: Vest

 

¨ QJ4

 

Sone: Alle

 

§ K632

 

 

ª 9765

 

ª AQ32

 

© K93

 

© T754

 

¨

 

¨ A753

 

§ QJT985

 

§ 4

 

 

ª K8

 

 

 

© Q82

 

 

 

¨ KT9862

 

 

 

§ A7

 

 

Stillinga er denne:

 

Rundenr 1

 

ª

 

Spillnr 4(4)

 

© A6

 

Giver: Vest

 

¨  

 

Sone: Alle

 

§ 63

 

 

ª

 

ª 3

 

© K9

 

© T7

 

¨

 

¨

 

§ Q

 

§

 

 

ª

 

 

 

© Q8

 

 

 

¨ K

 

 

 

§

 

 

 

Sjå kva som skjer hvis eg no orkar å ta for ruter konge før eg spelar meg inn på handa. Eg kan kaste kløver tre på handa, men vest er ferdig. Det blir enten to hjerterstikk eller eit stikk på kløver 6. Sidan hjerterkutten allereie hadde gått ein gong, og øst hadde kasta eit kort på kløverkonge, burde ikkje denne speleplanen vore så altfor vanskeleg å komme fram til L

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[15]

[16]

 

3 NT

N

11

660

0

9,0

-9,0

[18]

[17]

 

3 NT

N

10

630

0

6,0

-6,0

[6]

[5]

 

3 NT

N

10

630

0

6,0

-6,0

[19]

[20]

 

3 NT

N

9

600

0

3,0

-3,0

[1]

[2]

 

2 NT

S

11

210

0

1,0

-1,0

[12]

[11]

 

2 Spar D

V

7

200

0

-1,0

1,0

[7]

[8]

 

4 Ruter

S

11

150

0

-3,0

3,0

[14]

[13]

 

3 Ruter

N

10

130

0

-5,0

5,0

[3]

[4]

 

3 Ruter

N

9

110

0

-7,0

7,0

[9]

[10]

 

5 Ruter

S

9

0

200

-9,0

9,0