Enklare i grand

 

Dei fleste fann denne storeslemmen i helga. Berre to personar fekk negative tankar og ga seg på 6-trinnet…

 

 

D kn 9 8 5

2
E 2
E 8 5 3 2

 

2
D 7 6 3
kn 10 8 5 3
kn 10 4

 

10 7 6 4
9 4
9 7 6 4
9 7 6

 

E K 3
E K kn 10 8 5
K D
K D

 

 

Hvis ein hamna i 7 NT var det ikkje så mange alternativ å spele på. Med ruter ut må ein ta for sparhonnørane og kløverhonnørane på handa og spele seg inn i bordet på spar. Slik det var no, var alle sorger sløkt når kløveren sat 3-3. Hvis den ikkje gjer det, må  hjerterdama sitje i kutt for at det skal bli 13 stikk.

 

7 spar var faktisk ei verre kontrakt å få heim. Ein av speleførarane trumfa høgt ein gong, og dermed blei det trumftapar og beit i kontrakta.