Den første nikortsfargen

Eg spurte Arild kva han følte i dette spelet: - Nei, ja....Eg trur det var første gongen eg har fått ein nikortsfarge...

Meldingsforløpet var fort overstått:

Vest

Nord

Øst

Syd (Arild)

 

1 kl (16+)

1 spar

X (5-8 balanserte eller 9+)

Pass

Pass (trur øst har psyka)

Pass

 

 

 

K D 7 5 2
E 9
E 9 7
D kn 6

 

10 9 8
kn 7
K 10 5 3
8 5 4 2

 

E kn 6 4 3
-
D 8 6 2
E 10 9 3

 

-
K D 10 8 7 5 4 3 2
kn 4
K 7

 

1 sp x sto og det gjorde 6 hjerter og...