Det ordnar seg alltid

 

Det er ikkje gjort i ei handvending å få tak i 11 stikk i spar øst-vest her. Toril blei nødt, sidan eg fekk ambisjonar slik at vi ikkje stoppa før på femtrinnet.

 

Rundenr 8

 

ª

 

Spillnr 22(22)

 

© T8

 

Giver: Øst

 

¨ KT9765

 

Sone: Øst-Vest

 

§ JT864

 

 

ª K8543

 

ª AJ62

 

© AK654

 

© QJ7

 

¨ A8

 

¨ Q42

 

§ 5

 

§ KQ7

 

 

ª QT97

 

 

 

© 932

 

 

 

¨ J3

 

 

 

§ A932

 

 

Utspelet var ein ruter, og spar ess ga dei dårlege nyhenda. Toril spelte spar knekt og syd dekka med dama – svært glad og fornøgd. Faktisk var han så fornøgd at han ikkje fekk med seg at Toril hadde stukke med kongen i bordet. Dermed la han ned kløver ess. Dette blei eit skrekkeleg stort straffekort og måtte leggast ved første anledning. No var det Toril som var glad og fornøgd. Ho tok fire gonger hjerter for å få syd til å legge straffekortet sitt. Syd ville slett ikkje hive kløveresset på fjerde runda, og prøvde seg i staden med spar ni… Det fekk han ikkje lov til, og turneringsleiar som sto og såg på kunne meddele at no var spar ni stort straffekort. Det var ikkje så nøye for Toril sidan spar ni var eit orginalstikk i trumf, og dei to trumfstikka var dei einaste taparane som var igjen. Ruteren i bordet forsvant på dei ”godspelte” konge-dame i kløver.

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[19]

[20]

 

6 Spar D

Ø

10

500

0

11,0

-11,0

[18]

[21]

 

6 NT

Ø

9

300

0

9,0

-9,0

[15]

[1]

 

5 Spar D

V

10

200

0

4,0

-4,0

[13]

[3]

 

5 Spar

Ø

9

200

0

4,0

-4,0

[6]

[10]

 

6 Spar

Ø

10

200

0

4,0

-4,0

[7]

[9]

 

6 Spar

V

10

200

0

4,0

-4,0

[23]

[16]

 

3 Hjerter

V

11

0

200

-1,0

1,0

[2]

[14]

 

5 Kløver D

S

8

0

500

-3,0

3,0

[24]

[8]

 

4 Hjerter

Ø

10

0

620

-5,0

5,0

[4]

[12]

 

5 Spar

Ø

11

0

650

-8,0

8,0

[5]

[11]

 

4 Hjerter

V

11

0

650

-8,0

8,0

[22]

[17]

 

5 NT

V

11

0

660

-11,0

11,0