Ein bånn er ikkje alltid ein bånn!

 

8
9
E K kn 9 8 5 3
10 9 6 4
K 9 7 5 3
K D 8 6 4 2
2
D
4 2
10 7 5
D 7
E K kn 5 3 2
E D kn 10 6
E kn 3
10 6 4
8 7

Eg sat nord i dette spelet frå Fylkesmeisterskapen i singel og erverva meg ein rein bånn når vi spelte mot 4 hjerter dobla med 10 stikk. I følge faciten ga dette spelet 0-52 til motparten. Vel og bra det, men dei hadde ikkje rekna med dei friske taktane i Førde bridgeklubb. Arild spelte 4 hjerter redobla med 10 stikk, men heller ikkje han fekk toppen. Den gjekk til øst-vest paret som spelte mot 4 spar dobla nord-syd!