Ein liten historieleksjon

I høgmiddelalderen (1050-1300) var menneska delte i tre ordener, dei som ber, dei som kjempa og dei som arbeida. Altså geistlege, krigere og bønder. Mot slutten av høgmiddelalderen dukka det opp versjonar der også borgerane var med, slik at tredelinga blei erstatta av ei firedeling. Det er denne inndelinga som ligg til grunn for inndelinga av dei fire fargane i kortstokken: Spar = krigere, hjerter = geistlege, ruter = borgere, kløver = bønder.

Dette trengte du heilt sikkert å vite :)