Ein slags sportsdiskusjon

Eg spør Toril: - Har du fulgt noko med på EM då?

Totalt uforståande blikk frå Toril: - Nei, eg har ikkje sett nokon grunn til det.

Totalt uforståande blikk frå meg og lang stillhet.....

Eg snakka sjølvsagt om bridge-EM og ho trudde av ein eller anna grunn at eg snakka om fotball-EM.