Er dette ein Førde-tilpass?

Rundenr 4

 

ª AK742

 

Spillnr 18(18)

 

© AKT7

 

Giver: Øst

 

¨ AK63

 

Sone: Nord-Syd

 

§

 

 

ª QJT3

 

ª 865

 

© J8

 

© Q9632

 

¨ J95

 

¨ Q87

 

§ AQ42

 

§ 97

 

 

ª 9

 

 

 

© 54

 

 

 

¨ T42

 

 

 

§ KJT8653

 

 

 

 

 

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[1]

[7]

 

4 Hjerter

N

10

620

0

3,6

-3,6

[6]

[2]

 

4 Hjerter

N

10

620

0

3,6

-3,6

[10]

[9]

 

3 Hjerter

N

9

140

0

0,0

0,0

[3]

[5]

 

4 Hjerter

N

9

0

100

-2,4

2,4

[11]

[8]

 

5 Ruter

S

9

0

200

-4,8

4,8

[12]

[4]

 

0%-60%

 

 

 

 

-5,0

1,0

 

 

 

 

Fire av fem par i KM mix hamna i hjerterkontrakt på 4-2 tilpass. Utan trumf ut går det greit å raske saman 10 stikk (seks trumfstikk og fire toppstikk). Spørsmålet er om dette er ein Førde-tilpass. Kva syns du?

P-C seier:

Hei!
Les kva du sjølv har skrive om førde-tilpass for nokre år sidan (ligg under eggebridge)...:
 
Ein Førde-tilpass er ein skrekkeleg dårleg tilpass. Du skal ha 5-4 i den
andre majoren for at ein 4-2 tilpass skal kvalifisere! Utifrå dette er vel svaret på spørsmålet klart?  :)