Antix var på jakt etter sunnfjordingar når vi var i Trondheim...

SMS frå Antix til Ivar (feilsendt, den skulle eigentleg til meg): - Kor er de?

Ivar (som hadde opplevd det same før): - Bord 9 vest.

Antix: - Alle?