1.      FORSVAR MOT SVAKE 2

Utgangspunkt:  Konstruktive meldingar.  Ikkje sperr mot sperr.

 

Over svake 2 ruter:

Dobling:                        Opplysande, minst 4-3 i major eller alle 16+ hender, unntatt 2nt.

2 hjarter:                       Naturleg, avgrensa til ca 12-15 hp

2 spar:                          Naturleg, avgrensa til ca 12-15 hp

2 nt:                             15-18 hp, helst 2 hald i ruter.

3 kløver:                       Naturleg, avgrensa til 12-17 hp

3 ruter:                         Spørsmål om stoppar i ruter

3 hjarter:                       Naturleg, meir spelestyrke enn 2 hjarter. Makker kan passe.

3 spar:                          Naturleg, meir spelestyrke enn 2 spar. Makker kan passe.

3 nt                              Spel, stoppar i ruter og meldinga er ofte basert på gåande kløver.

4 kløver:                       Naturleg, kanonhand og krav

4 ruter:                         5-5 i major, kanonhand, minst krav til utgang.

 

Svar på opplysande dobling over 2 ruter:

            2 hjarter:            Naturleg, 0-7 hp, kan vere 3 kort

            2 spar:              Naturleg, 0-7 hp, kan vere 3 kort

            2 nt                  Lebensohl, alle svake hender med kløver og alle 8-11 hender med hj el sp

                                    Doblar SKAL melde 3 kløver med mindre han har 16-17+ hand.

            3 kløver            Naturleg, ca 8-11 hp.

            3 ruter:             Cuebid, generelt krav til utgang

            3 hjarter:  5 kort+, 12 + krav

            3 spar:              5 kort+, 12 + krav

            3 nt:                 Spel

 

Over svake 2 hjarter:

Dobling:                        Opplysande, 4 korts spar eller alle 16 hp+ hender, unntatt 2nt

2 spar/3 kløver/ruter:            Naturleg, 5 kort+, avgrensa til ca 12-16 hp

2 nt:                             Naturleg, 15-18 hp

3 hjarter:                       Spør om stoppar i hjarter.

3 spar:                          Naturleg, 6 kort+, meir spelestyrke enn 2 spar. Makker kan passe.

3 nt:                             Naturleg, oftast basert på lang minor.

4 kløver/ruter:               Meldt farge og motsett major av svake 2 opningsfargen, min 5-5

(Maurslukar eller hopp Michaels).

4 hjarter:                       ”Monsterhand”, 2 farge hand, slemsone.

4 spar:                          Naturleg.

4 nt:                             Begge minor, minimum 5-5.

 

Svar på opplysande dobling over svake 2 hjarter

2 spar:                          0-7, kan vere 3 korts farge.

2nt:                              Lebensohl, alle andre svake hender

Doblar SKAL alltid melde 3 kløver med mindre han har 16-17+ hand.

                                                Pass 3 kløver eller korreksjon til 5 korts (svak) farge.

                                                3 spar 4 kort+ og 8-11 hp

3 kløver/ruter/                  Naturleg 4 kort+ i meldt farge, ca 8-11 hp

3 spar:                          Naturleg, 4 kort+ og krav til utgang.

3 hjarter:              Cuebid, generelt krav til utgang

4 kløver/ruter:                  Naturleg 5 kort+ og krav

Utgang                          For spel (mot minimumsopning).

 

 

 

 

 

 

 

 

Over svake 2 spar:

Dobling:                        Opplysande, 4 korts hjarter eller alle 16 hp+ unntatt 2 nt.

2 nt.                             Naturleg, 15-18 hp

3 kløver/ruter/hjarter:       Naturleg 5 kort+, avgrensa til ca 12-16 hp

3 spar:                          Spørsmål om stoppar i spar.

4 kløver/ruter:               Meldt farge og motsett major av svake 2 opningsfargen, minst 5-5

4 hj:                             Naturleg

4 spar:                          ”Monsterhand”, 2-farge hand, slemsone.

4 nt:                             Begge minor, minst 5-5

 

Svar på opplysande dobling over svake 2 spar:

2 nt:                             Lebensohl, alle svake hender (0-7).

                                    Doblar SKAL melde 3 kløver med mindre han har 16-17+ hand.

                                    Etter 3kl er 3 ru og 3hj for spel.

3 kløver/ruter/hjarter: Naturleg 4 kort+ i meldt farge, ca 8-11 hp

3 spar                           Cuebid, generelt krav til utgang.

4 kløver/ruter:                  Naturleg 5 kort + og krav

Utgang:             For spel (mot minimumsopning).

 

 

FORSVAR MOT MULTI 2 RUTER  ( i 2. hand)

Dobling:                        16 hp+, uansett fordeling (unntak for 2nt og 3nt)

2 hjarter:                       12 hp+ og god kløver

2 spar:                          12 hp + og god ruter

2nt:                              18-21 hp balansert

3 kløver:                       Kløver, men svakare enn 2 hjarter

3 ruter:                         Ruter, men svakare enn 2 spar

3 hjarter                       Sterk med langfarge i hjarter, makker kan passe.

3 spar                           Sterk med langfarge i spar, makker kan passe.

3 nt:                             22-24 hp balansert

 

            Svar på opplysande dobling:

            Melding på 2 trinn:            Svak, ikkje krav

            2nt:                              Lebensohl, kan vise svak kløver og ruterfarge

                                                Når doblar melder 3 kløver, pass eller 3 ruter viser svak hand

                                                3 hjarter/spar:  Viser 4 kort og 8 hp+

                                                3 nt:                  Viser 4-3-3-3 og 12-14 hp

 

Farge på 3-trinnet:            Naturleg, krav til utgang, normalt 8 hp+

            3 hjarter/spar:                  lovar 5 kort+

3 nt:                             4-3-3-3, 8-11 hp

            2 nt og deretter 3 nt:            4-3-3-3, 12-14 hp

 

 

            Om 3. hand melder etter doblinga

pass      = svak hand

farge        = 8 hp + og utgangskrav

Dobling   = Uttak, lovar 0-1 kort i meldt farge

 

Dersom du har til vanleg opplysande dobling etter ein major:

-        Pass 2 ruter og doble etterpå når dei melder din kortfarge.

 

Dersom du passar 2 ruter og makker melder i 4 hand over 2 hjarter eller 2 spar:

            -     Meldinga hans er naturleg og doblinga hans er for uttak.