Gåte

Enklast hvis du les voldelege teikneseriar (t.d. Donald). (Og for ikkje å skape forvirring: Det har INGENTING med bridge å gjere).

By/landsby på Gran Canaria. Fjern siste bokstav og putt på ein N som nest siste. Då får du eit onomatopoetikon som passar i teikneseriar.

jonill@hotmail.com

Her er svaret, som Åsbjørn fant:

FATANG! (Donald klabber til fetter Anton og lyden det lagar er fatang. Her kan du sjå.)