Åsbjørn har sendt meg dette biletet:

Eitt av korta er ein spar, eitt er hjerter, eitt er ruter og eitt kløver. Kva er kva? jonill@hotmail.com

Arild:
Ruter ess, spar konge, kløver dame og hjerter knekt.

Geir A:
Enkelt: Spar ess, hjarte kong, ruter dame og kløver knekt.
Kvifor: det berre er sånn :)

Jonill:
Eg har litt tru på at første kortet er ein ruter (hvis eg skal teikne eit sverd liknar det på ruter), det ser ut som dama har ein kløver i handa, kongen held noko framfor hjartet sitt og då må knekten vere spar.

Kenneth Skov:
Ace of Swords = Spar Ess
King of pentacles = Ruter konge
Queen of wands = Kløver dame
Knight of cups = Hjerter knekt
Har basert løysinga mi på symbolikk og meininga av tarrot kort, så får vi sjå. God gåte forresten.

Ivar Engelstad har løysinga:

Så Kenneth, gratulerer!