Godt påkomme

 

Makker passar i opning og nestemann opnar i 3 NT som viser ein gåande minor. Kva melder du med:

 

x x

x x

E K D kn x x x
x x

 

Han som fekk desse korta meldte 4 kløver!!! Nestemann som sjølvsagt hadde kort i bøtter og spann, rekna naturleg nok med at makker sin gåande farge var ruter, og meldte 6 ruter. 3 NT opnaren skjønte teikninga og tok ut i 7 kløver der det var ei strøka beit (ruteresset sto).