Greit å avtale?

Det treng ikkje nødvendigvis å bli så ille som det vart i dette spelet frå lagfinalen i år, men det er sikkert greit å avtale kva redobling av fjerde farge er. Altså, du melder fjerde farge, nestemann doblar og makker redoblar. Syner det førstekontroll eller er det interesse for å spele fargen dersom makker har tre-fire stykker eller er det noko heilt anna? jonill@hotmail.com

Leif Kvamsdal:

Synes at Manco fungerar greitt:

Når spørsmål om hold eller fjerde farge blir dobla viser vi kva man har i den aktuelle fargen:

Pass: Halvt eller eit hold
Redobling: Minst to små kort
3
NT: Dobbelt hold
Andre meldingar: Singel

Etter pass er redobling frå opnar spørsmål om makker har eit hold. Med eit hold vil han svare NT. Med et halvt hold vil han beskrive handa si nærmare.

Svar på ditt spørsmål blir altså at xx syner minst to små kort i fargen.