Harde bud i Måløy
Av Odd Egil Nygård

 

Her er en fin ruter 7 variant i ein godt meldt 7 nt med sur sits, og en altfor hardt meldt 6 nt der det måtte sitte fint om vi skulle få våre 12 stikk. Begge spel kom allereie på runde 1 i Måløy i kveld. Til tross for en god start holdt det ikkje heilt inn, men spela redda kvelden likevel.

 

 

3
K D kn 7 6
kn 9 8 6
kn 9 8

 

E K 9 4 2
10 8 2
E 5 3
3 2

 

D 7 5
E
K 10 7
E K D 10 6 4

 

Kn 10 8 6
9 5 4 3
D 4 2
7 5

 

 

Odd Egil blei speleførar i 7 NT i øst og utspelet var ein hjerter til knekten og esset. Han tok tre runder spar som nord kasta ein hjerter og ein ruter på. Deretter kom fem gonger kløver og stillinga er denne:

 

 

-
K
kn 9 8
-

 

9
10 
E 5
-

 

-
-
K 10 7
4

 

Kn
-
D 4 2
-

 

 

På den siste kløveren er begge motspelarane ferdige. Syd må halde spar knekt og må kaste ruter og nord må halde hjerter konge og må også kaste ruter, dermed kunne Odd Egil ta det 13 stikket for ruter 7. Den må vel vere verdt ei pils eller to?

 

På neste spel vart Odd Egil speleførar i ein steinhard 6 NT:

 

 

D kn 6
9 6 5 3
8 7 4
kn 9 5

 

7 2
E 8 7 2
10 9 3 2
E 3 2

 

E K 10 9 8 4
K D
E 6
K D 8

 

5 3
kn 10 4
K D kn 5
10 7 6 4

 

 

Etter ruter ut til esset var det berre ein ting å gjere: Inn i bordet på kløver ess og spar til åtteren. Dame-knekt ramla under ess og konge og når motparten var hjelpsomme og kasta hjerter, blei det heile 13 stikk i kontrakta.