Hardt meldt18     764         Bord  Par  Kontr  Ut  Resultat  Poeng  Datum
Øst  9832       A  1   1 201 4H S = SQ  620    5 -5  430
N-S  Q83        A  3   3 203 4H S = SQ  620    5 -5    
    AK2        A  4   4 204 4H S = R2  620    5 -5    
QJ5      AK93    B  1  101 301 4H S = SQ  620    5 -5    
65      Q     B  2  102 302 4H S = SQ  620    5 -5    
KJ6542    1097    B  3  103 303 4H S = R4  620    5 -5    
Q8      107653   A  6   6 206 5Rx V -3 R2  500    2 -2    
    1082       A  5   5 205 3H S +1 S3  170    -6  6    
    AKJ1074      B  4  104 304 3H S +1 SQ  170    -6  6    
    A         B  5  105 305 3H S +1 R4  170    -6  6    
    J94        B  6  106 306 3H S +1 R5  170    -6  6    
             A  2   2 202 4H S -1 R2    -100 -11 11    

Åtte av tolv bord meldte utgangen i hjerter på 21 poeng til saman. Det virkar noko hardt, og eg veit ikkje kva som skjedde på dei andre borda, men på vårt bord hadde nord-syd gitt seg i to hjerter, men så fant øst tida inne for å balansere i 2 spar.

Syd meldte 3 hjerter og vest støtta til 3 spar. No trudde nord naturleg nok at syd ikkje hadde så mange spar og la på til 4 hjerter :)

Legg merke til at kontrakta står alltid så lenge vest har både ruter konge og kløver dama, uansett kor mange kløver han har. Du må sørge for å gje vekk sparstikka om dei ikkje blir tatt med ein gong, så spelar du seks runder hjerter, og med fire kort igjen må bordet halde igjen ruter dame singel og trekorts kløver. Når du no spelar ein trumf så ser du om vest kastar ruter konge, hvis ikkje kastar du ruter dama og spelar kløveren frå toppen.