Inga melding i vest

Eg opna med 1 kløver i 2. hand. Nestemann opna også med 1 kløver og tevlingsleiar kom til bordet. No var straffa at makkeren til syndaren måtte passe resten av meldingsforløpet. Medan 1 kløver-opnaren pønska på kva ho skulle gjere, tok min makker og meldte 1 hjerter. Ny oppstandelse, men makkeren til ho som feilaktig hadde opna i 1 kløver fant ut at ho skulle godta meldinga. Så meldingsforløpet gjekk:

Vest

Nord

Øst

Syd

 

 

Pass

1 kløver

 

1 hjerter

Pass

2 hjerter

2 spar

Pass

Pass

Pass

Rein bunn til oss...