Kjapt balla

13  DT8
N/Alle    E32
   D87
   KDT6
 92    J76543
 KDJ874  96
 J62  954
 E4  53
   EK
   T5
   EKT3
   J9872

Dette spelet balla seg ganske kjapt:

Vest Nord Øst Syd
  1 NT (13-15) Pass 2 kløver
2 hjerter Pass Pass ?
       

Spørsmål 1: Kva ville dobling frå nord synt?

Spørsmål 2: Kva er beste melding frå syd?

Per-Christian:

1. Dobling fra nord meiner eg skal syne 4k hjerter, evt 3 gode..(Veit at noken bruker det som spar, men då kan ein vel berre melde 2sp?) Pass er rett med den aktuelle handa..
 
2. Ein stille og rolig 3 kløver må vel vere krav no etter å ha innleda med 2kl? Alternativet er 3hj, men då kjem ein i ein håplaus 3nt som vanlig.. :) Dersom ein innleder med 3kl bør makker støtte kløveren her, ikkje melde 3nt. Innmeldinga bør her ha hjelpt oss til å unngå 3nt som uten innmelding sannsynligvis hadde blitt kontrakta.. Eg ser sjølvsagt at vi sannsynligvis ender 6kl her, og at det tilfeldigvis sit slik at det er beit, men det er vel kjekkare å gå ei beit i 6kl enn ei beit i 3nt? :)