Klapp på skuldra

Etter dette spelet klappa eg meg sjølv på skuldra :)

Rundenr 8 ª T92
Spillnr 58(26) © T9765
Giver: Øst ¨ T9
Sone: Alle § K84
ª J74   ª AKQ53
© KQJ   © A43
¨ KQ32   ¨ J
§ T76   § Q953
ª 86
© 82
¨ A87654
§ AJ2

Motparten hamna i 4 spar slik:

Vest Nord Øst Syd
    1 spar 2 ruter
2 NT (stenberg) Pass 3 hjerter (15+) Pass
4 spar Pass Pass Pass

Eg spelte ut ruter ess, bordet la toeren, makker niaren og speleførar knekten. Det såg ut som knekten var eit ærleg kort (øst ville neppe kasta eit stikk i tempo..). Motparten har minst 27 poeng til saman og eg har ni, så det er maks. 4 poeng igjen til makker. Dersom makker har hjerter ess kan ho komme inn på den og spele kløver, men då har speleførar KD i kløver, og det vil ikkje hjelpe. Einaste måten å få beit på er at makker har kløver konge. Ruter ni kan kanskje også antyde noko i kløver? Altså liten kløver til kongen og kløver tilbake.

Det seier nok meir om nivået enn om mitt motspel at vi var dei einaste som beita 4 spar, men eg må seie eg var snytande fornøgd etterpå :)

NS... ØV... Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV.
4 5 4 Spar Ø 9 100 0 12,0 -12,0
10 12 4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
5 4 4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
6 3 4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
7 2 4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
8 1 4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
9 11 4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
12 10 4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
2 7 4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
1 8 4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
11 9 4 Spar Ø 10 0 620 0,0 0,0
3 6 4 Spar Ø 11 0 650 -1,0 1,0
BUTLERSNITT: -620 (1)