Klin gal

Etter dette spelet meddelte makker at han syns eg var klin gal og burde leggast i reimer og fraktast bort av menn i kvite frakker. Han har sikkert rett...

Du er i ugunstig sone og meldingane er komne ein smule høgt før det er din tur:

Vest

Nord (makker)

Øst

Syd (du)

3 NT (gåande minor)

X

6 kl

???

Kva melder du?

9 7 6 5 4 2
kn 9 6 5 4
kn
3

Har øst forhåndsstampa i 6 kløver, eller trur ho det står? Makker har trass alt dobla opplysande i ugunstig sone, så det må vel vere han som har korta? Øst kunne ha redobla hvis ho trudde 3 NT sto, ikkje sant?

Eg meldte 6 spar og vest hadde god tru på meg, for han stampa vidare i 7 kløver. Makker dobla så fort han kunne, og alle ga seg. Eg tenkte det var viktig å ordne seg ei steling så eg spelte ut ein ruter. Dermed blei det to beit og rein topp... Slik var spelet:

Rundenr 46

 

ª JT

 

Spillnr 92(28)

 

© AQ872

 

Giver: Vest

 

¨ KQ72

 

Sone: Nord-Syd

 

§ J5

 

 

ª 8

 

ª AKQ3

 

© T

 

© K3

 

¨ T854

 

¨ A963

 

§ AKQT987

 

§ 642

 

 

ª 976542

 

 

 

© J9654

 

 

 

¨ J

 

 

 

§ 3

 

Ein trengte ikkje vere så veldig god på å lese ansiktsutrykk for å skjønne at vest spelte kontrakta medan ho tenkte over alternative måtar å torturere makkeren sin på.

Som ein ekte psykopat, meinar eg at mine avskyelege handlingar i dette spelet er dei andre sin feil :-) Makker si dobling av 3 NT var mildt sagt optimistisk, og øst må formidle til makkeren sin at ho har gode kort ved å redoble 3 NT.

Her er alle scorane på spelet. Legg merke til at det må ruter ut for å beite 6 kløver.

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[5]

[30]

 

7 Kløver D

Ø

11

300

0

28,0

-28,0

[6]

[29]

 

6 Kløver

Ø

11

50

0

19,0

-19,0

[31]

[4]

 

6 Kløver

Ø

11

50

0

19,0

-19,0

[18]

[17]

 

6 Kløver

Ø

11

50

0

19,0

-19,0

[11]

[24]

 

6 NT

V

11

50

0

19,0

-19,0

[8]

[27]

 

6 Kløver

Ø

11

50

0

19,0

-19,0

[53]

[39]

 

6 Kløver

Ø

11

50

0

19,0

-19,0

[49]

[43]

 

6 Kløver

V

11

50

0

19,0

-19,0

[51]

[41]

 

6 Kløver

Ø

11

50

0

19,0

-19,0

[42]

[50]

 

5 Kløver

V

12

0

420

9,0

-9,0

[56]

[36]

 

5 Kløver

V

12

0

420

9,0

-9,0

[15]

[20]

 

3 NT

Ø

11

0

460

6,0

-6,0

[13]

[22]

 

3 NT

V

12

0

490

4,0

-4,0

[25]

[10]

 

4 Hjerter D

N

8

0

500

2,0

-2,0

[9]

[26]

 

5 Hjerter D

N

8

0

800

0,0

0,0

[16]

[19]

 

6 Kløver

Ø

12

0

920

-14,0

14,0

[33]

[2]

 

6 Kløver

Ø

12

0

920

-14,0

14,0

[32]

[3]

 

6 Kløver

Ø

12

0

920

-14,0

14,0

[38]

[54]

 

6 Kløver

Ø

12

0

920

-14,0

14,0

[23]

[12]

 

6 Kløver

Ø

12

0

920

-14,0

14,0

[45]

[47]

 

6 Kløver

V

12

0

920

-14,0

14,0

[52]

[40]

 

6 Kløver

Ø

12

0

920

-14,0

14,0

[37]

[55]

 

6 Kløver

V

12

0

920

-14,0

14,0

[7]

[28]

 

6 Kløver

Ø

12

0

920

-14,0

14,0

[48]

[44]

 

6 Kløver

Ø

12

0

920

-14,0

14,0

[34]

[1]

 

6 Kløver

Ø

12

0

920

-14,0

14,0

[58]

[46]

 

6 Kløver

V

12

0

920

-14,0

14,0

[21]

[14]

 

6 Kløver

Ø

12

0

920

-14,0

14,0

[57]

[35]

 

6 NT

Ø

12

0

990

-28,0

28,0