Linkar

Andre sider

Sogn og Fjordane bridgekrins

Norsk bridgeforbund

Hordaland bridgekrets

Møre og Romsdal bridgekrets

BK Grand

Bridge i Norge

Kristiansand BK

Snorre Aalberg

Nils Kåre Kvangraven

Erlend Skjetne

Nyttig

Mesterpoengoversikt Førde bk