Makan!

Det er temmeleg irriterande når motparten melder over stokk og stein og på mirakuløst vis ender i toppkontrakta. Endå verre er det når dei etter spelet diskuterer om øst si første melding er krav.

19 S 64
S/ØV   H ET532
  R DT3
  K K65
S K87   S EJT953
H K6 H J8
R 54 R EJ762
K ED9874 K 
  S D2
  H D974
  R K98
  K JT32

 

Rolf Sjur Geir Hj Toril
      Pass
2 kl (presisjon) Pass 2 spar (konstruktivt, men ikkje krav) Pass
3 spar Pass 4 kl (cue) Pass
4 hjerter (cue) Pass 6 spar Pass
Pass Pass    

Eg trur det må hjerter ut for å få tak i 12 stikk her, men har ein gullhår, så har ein gullhår. Med andre ord, hjerter ut til esset og ruterskift til esset. Hjerter til kongen, kløver til steling, spar til kongen og kløver til steling. Sidan "dei gode" har flaks (sitat: øst-vest) sat sjølvsagt sparen 2-2 slik at åttaren blei inntak til fire godspelte kløver som ruta forsvinn på...