Mykje store kort i Førdeturneringa

 

Her var det mange som trudde det sto 7…:

 

Rundenr 2

 

ª 632

 

Spillnr 4(4)

 

© AK96542

 

Giver: Vest

 

¨ A8

 

Sone: Alle

 

§ 4

 

 

ª KJ7

 

ª 84

 

© 8

 

© T3

 

¨ Q96432

 

¨ JT5

 

§ 975

 

§ QJ8632

 

 

ª AQT95

 

 

 

© QJ7

 

 

 

¨ K7

 

 

 

§ AKT

 

 

 

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[6]

[25]

 

6 NT

S

13

1470

0

13,0

-13,0

[15]

[16]

 

6 NT

S

12

1440

0

9,0

-9,0

[17]

[14]

 

6 NT

S

12

1440

0

9,0

-9,0

[4]

[27]

 

6 NT

S

12

1440

0

9,0

-9,0

[20]

[11]

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

3,0

-3,0

[1]

[3]

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

3,0

-3,0

[28]

[2]

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

3,0

-3,0

[21]

[10]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

-1,0

1,0

[13]

[18]

 

6 Spar

S

11

0

100

-8,0

8,0

[12]

[19]

 

7 Hjerter

N

12

0

100

-8,0

8,0

[22]

[9]

 

7 Hjerter

N

12

0

100

-8,0

8,0

[8]

[23]

 

7 Hjerter

N

12

0

100

-8,0

8,0

[7]

[24]

 

7 Hjerter

N

12

0

100

-8,0

8,0

[5]

[26]

 

7 Hjerter

N

12

0

100

-8,0

8,0

 

 

…og her var det veldig få som trudde det sto 6…:

 

Rundenr 3

 

ª KJ98

 

Spillnr 6(6)

 

© 7

 

Giver: Øst

 

¨ Q982

 

Sone: Øst-Vest

 

§ QJ32

 

 

ª 64

 

ª AQT

 

© KQJT82

 

© A9543

 

¨ AJ75

 

¨ 6

 

§ 5

 

§ K974

 

 

ª 7532

 

 

 

© 6

 

 

 

¨ KT43

 

 

 

§ AT86

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[16]

[17]

 

4 Hjerter

Ø

12

0

680

6,0

-6,0

[18]

[15]

 

5 Hjerter

Ø

12

0

680

6,0

-6,0

[13]

[20]

 

4 Hjerter

Ø

12

0

680

6,0

-6,0

[9]

[24]

 

4 Hjerter

Ø

12

0

680

6,0

-6,0

[8]

[25]

 

4 Hjerter

Ø

12

0

680

6,0

-6,0

[7]

[26]

 

4 Hjerter

Ø

12

0

680

6,0

-6,0

[5]

[1]

 

4 Hjerter

Ø

12

0

680

6,0

-6,0

[28]

[3]

 

4 Hjerter

Ø

12

0

680

6,0

-6,0

[21]

[12]

 

4 Hjerter

Ø

13

0

710

-3,0

3,0

[14]

[19]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-9,0

9,0

[22]

[11]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-9,0

9,0

[23]

[10]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-9,0

9,0

[6]

[27]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-9,0

9,0

[2]

[4]

 

6 Hjerter

Ø

12

0

1430

-9,0

9,0

 

Det burde ikkje vere heilt umogleg å finne slemmen (som står på ein kutt) etter eit slikt meldingsforløp:

 

Vest

Øst

 

1 hjerter

3 kløver (minisplinter)

3 spar (cue)

4 ruter (cue)

4 NT

5 spar (to ess og trumf dame)

6 hjerter

 

Her kom ni av 14 par i toppkontrakta:

 

Rundenr 12

 

ª 543

 

Spillnr 24(24)

 

© QT93

 

Giver: Vest

 

¨ T

 

Sone: Ingen

 

§ T8743

 

 

ª A8

 

ª KQJ962

 

© K8

 

© AJ74

 

¨ AK643

 

¨ 87

 

§ AK62

 

§ Q

 

 

ª T7

 

 

 

© 652

 

 

 

¨ QJ952

 

 

 

§ J95

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[16]

[8]

 

6 NT

V

13

0

1020

13,0

-13,0

[27]

[24]

 

7 Spar

V

13

0

1510

8,0

-8,0

[22]

[2]

 

7 Spar

Ø

13

0

1510

8,0

-8,0

[17]

[7]

 

7 Spar

Ø

13

0

1510

8,0

-8,0

[14]

[10]

 

7 Spar

Ø

13

0

1510

8,0

-8,0

[25]

[26]

 

7 NT

V

13

0

1520

-5,0

5,0

[23]

[1]

 

7 NT

V

13

0

1520

-5,0

5,0

[3]

[21]

 

7 NT

V

13

0

1520

-5,0

5,0

[4]

[20]

 

7 NT

V

13

0

1520

-5,0

5,0

[5]

[19]

 

7 NT

V

13

0

1520

-5,0

5,0

[18]

[6]

 

7 NT

V

13

0

1520

-5,0

5,0

[15]

[9]

 

7 NT

V

13

0

1520

-5,0

5,0

[11]

[13]

 

7 NT

V

13

0

1520

-5,0

5,0

[28]

[12]

 

7 NT

V

13

0

1520

-5,0

5,0

 

7 NT på dobbelsidig skvis:

 

Rundenr 22

 

ª J632

 

Spillnr 43(11)

 

© T9

 

Giver: Syd

 

¨ 9743

 

Sone: Ingen

 

§ 985

 

 

ª AKT87

 

ª Q95

 

© Q85

 

© AK432

 

¨ KJT8

 

¨ A6

 

§ 2

 

§ AKJ

 

 

ª 4

 

 

 

© J76

 

 

 

¨ Q52

 

 

 

§ QT7643

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[8]

[9]

 

7 Spar

V

12

50

0

10,0

-10,0

[5]

[12]

 

7 Spar

V

12

50

0

10,0

-10,0

[14]

[3]

 

7 Spar

V

12

50

0

10,0

-10,0

[1]

[16]

 

7 Spar

V

12

50

0

10,0

-10,0

[21]

[23]

 

6 Spar

V

12

0

980

5,0

-5,0

[15]

[2]

 

6 NT

Ø

13

0

1020

3,0

-3,0

[10]

[7]

 

7 Hjerter

Ø

13

0

1510

1,0

-1,0

[6]

[11]

 

7 NT

Ø

13

0

1520

-7,0

7,0

[13]

[4]

 

7 NT

Ø

13

0

1520

-7,0

7,0

[27]

[17]

 

7 NT

Ø

13

0

1520

-7,0

7,0

[26]

[18]

 

7 NT

Ø

13

0

1520

-7,0

7,0

[25]

[19]

 

7 NT

Ø

13

0

1520

-7,0

7,0

[24]

[20]

 

7 NT

Ø

13

0

1520

-7,0

7,0

[28]

[22]

 

7 NT

Ø

13

0

1520

-7,0

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt leit for dei som meldte 7 spar, for den går kun heim med opne kort.

 

Dette er den sjukaste fordelinga eg har sett på lenge:

 

Rundenr 23

 

ª JT

 

Spillnr 45(13)

 

© J9

 

Giver: Nord

 

¨ 76543

 

Sone: Alle

 

§ A965

 

 

ª AKQ97632

 

ª 85

 

© T32

 

© AKQ7654

 

¨ 98

 

¨

 

§

 

§ T732

 

 

ª 4

 

 

 

© 8

 

 

 

¨ AKQJT2

 

 

 

§ KQJ84

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[2]

[17]

 

5 Ruter

N

11

600

0

12,0

-12,0

[26]

[20]

 

5 Ruter

S

11

600

0

12,0

-12,0

[25]

[21]

 

6 Ruter

S

11

0

100

9,0

-9,0

[11]

[8]

 

7 Ruter

S

11

0

200

6,0

-6,0

[22]

[24]

 

6 Ruter D

N

11

0

200

6,0

-6,0

[7]

[12]

 

6 Ruter D

N

10

0

500

3,0

-3,0

[9]

[10]

 

5 Spar

V

13

0

710

1,0

-1,0

[28]

[23]

 

5 Hjerter D

Ø

13

0

1250

-1,0

1,0

[14]

[5]

 

6 Hjerter

Ø

13

0

1460

-4,0

4,0

[27]

[19]

 

6 Hjerter

Ø

13

0

1460

-4,0

4,0

[6]

[13]

 

6 Hjerter D

Ø

13

0

1860

-9,0

9,0

[16]

[3]

 

6 Hjerter D

Ø

13

0

1860

-9,0

9,0

[1]

[18]

 

6 Spar D

V

13

0

1860

-9,0

9,0

[15]

[4]

 

7 Spar

V

13

0

2210

-13,0

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det står sju i major øst-vest, og minst 10 stikk i minor nord-syd (ikkje veldig enkelt å halde den nede på 10 som du ser, ein må få med seg stelinga i den andre minorfargen med ein gong).