Ikkje så greit

Av Arnt Ola Fidjestøl
 
Frå Ålesundmixen:

 
Myndig bridgespelar (MB): Turneringsleiar!!
 
TL: Hva skjer her da?
 
MB: Eg spelar ut ruter knekt og speleførar stikk med ruter konge. Problemet er at den har eg sjølv.
 
TL: Tell korta!
 
(Alle hadde tretten)
 
Så oppdager TL feilen og feller følgjande dom:
 
- MB kan nå legge ned igjen korta frå forrige spel og ta opp dei nye fra mappa slik som  dei andre har gjort for fem minutt sidan.