Nye parkonstellasjonar?

Er inne på Førdeturneringa og finn følgjande nye namn:

Januar Gjertsen, Rolf Helge Ant, Asbjørn Hegre, Kenneth Skog, Ove
Anders Bakken, Januar Sæbø og Magne Svare Dahl. Sistnemnde skal
spele med Louis Longdale! Sistnemnde høyrest ut som ein spelar å
vere på vakt mot.

Trur du d har rabla for meg? Neidå eg har berre oversett den
danske sida til norsk. For ytterlegare moro kan ein oversette til
tysk og spansk:)

Arnt Ola

(Eg reknar med han sender linken, så vi får sjekka det sjølv :))