Oppstilling

 

Kva opnar du i med desse korta?

 

E 9 6
K D 8 5 4
K 5
K 10 5

 

1 NT sjølvsagt.

 

Eg er ikkje heilt sikker på kven som hadde desse korta, men eg mistenker Antix ganske sterkt. Makker som var Torstein Hesseberg sukka over kor kjedelege korta var i denne lagkampen og gjorde som han hadde gjort i forrige spel og løfta til 3 NT.

 

Syd var i det litt kreative hjørnet og spelte ut ein liten spar frå dette:

 

D 8 4
10 9 3
kn 8 7 3
E 8 3

 

Bordet såg slik ut:

 

Kn 3
E 6 2
E 10 6 2
D 10 9 5

 

Speleførar ommøblerte korta sine og tok raskt seks sparstikk, fem hjerterstikk og to ruterstikk! Slik var korta eigentleg:

 

Rundenr 2

 

ª 72

 

Spillnr 50(18)

 

© J7

 

Giver: Øst

 

¨ Q94

 

Sone: Nord-Syd

 

§ KJ7642

 

 

ª J3

 

ª AKT965

 

© A62

 

© KQ854

 

¨ AT62

 

¨ K5

 

§ QT95

 

§

 

 

ª Q84

 

 

 

© T93

 

 

 

¨ J873

 

 

 

§ A83

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

3

4

 

4 Hjerter

Ø

12

0

480

0,0

0,0

4

3

 

4 Hjerter

Ø

12

0

480

0,0

0,0

1

2

 

4 Hjerter

Ø

12

0

480

0,0

0,0

2

1

 

3 NT

Ø

13

0

520

-1,0

1,0

BUTLERSNITT: -490 (1)