Over stokk og stein

Det var mange i klubben som følte seg litt snytt etter dette spelet:

15 S T954
S/NS   H 
  R ET
  K EKD9642
S EKDJ S 82
H EJT5 H K7642
R J876 R 9532
K J K 75
  S 763
  H D983
  R KD4
  K T83

På vårt bord gjekk meldingane slik:

Jonill Sjur Geir A. Toril
1 ruter 2 kl 4 ru (meint som sperr, oppfatta som sterkt) Pass
4 hjerter (meint som cue, og dessverre også oppfatta slik) Pass 5 ruter (hald kjeft makker) Pass
6 ruter (ikkje tale om) Pass (under tvil) Pass Pass (under sterk tvil)

Eg fekk til eit innspel i trumf og gjekk dermed berre tre beit.

På Jens og Arild sitt bord gjekk det slik:

Jarl Ove Jens Åsbjørn Arild
1 ruter 1 NT (minorbasert) Pass Pass
X Pass 2 ruter Pass
Pass 2 NT Pass 3 NT (makker må ha ein gåande farge + ru ess, konge dame i ruter må vere nok)
X Pass (sjølsikker) Pass Pass (sjølsikker)

Med ruterutspel blei det 10 enkle.

Her er resten av scorane på spelet. Seks forskjellige kontrakter på seks bord!

Spill 15
NS  ØV  Kontrakt  Stikk  Score Poeng
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Arild Hoff - Jens Sagevik   9  Åsbjørn Hegrenes - Jarl Ove Tefre  3NT D N 10   950    -5 
 4  Geir Hjelmeland - Geir Hoff   6  Ivar Apelseth - Eirik Trontveit  4KL D N 10   710    -3 
 7  Sjur Wie - Toril Anita Espe   3  Jonill Storøy - Geir Angedal  6RU V 9   150    -1 
 2  Rolf Helge Myren - Øystein Vasset   8  Reidar Aase - Erik Kristiansen  3HJ D Ø 8   100    -1 
 11  Hans Fauske - Magnus Nygaard   10  Oddbjørn Schei - Arne Gjerde  5KL N 10     100  -3 
 12  Dagfinn Vik - Trond Thorvaldsen   5  Hege Kristiansen - Trond Hafstad  4SP D N 6     1100  -5