Overhøyrt på BBO

Lirvald, trosan, hoffa64 og hubro1 spelar på eit bord. Trosan og lirvald leder noko voldsomt etter ti spel når Lirvald spør:

- Er det mange spel igjen?

Hoffa64: - Er du lei?

Lirvald: - Nei, er på besøk.