Sjefskontrakt

Rundenr 36   ª T632  
Spillnr 71(7)   © A95  
Giver: Syd   ¨ T3  
Sone: Alle   § 9843  
  ª J74   ª AKQ8
  © KQ6   © T743
  ¨ AQJ87   ¨ 9542
  § 72   § J
    ª 95  
    © J82  
    ¨ K6  
    § AKQT65

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette spelet fann vi sjefskontrakta:

Vest (Arild) Nord Øst (Jonill) Syd
      1 kløver
1 ruter Pass 1 spar Pass
2 spar Pass 3 spar Pass
4 spar Pass Pass Pass

Etter ess, konge i kløver skifta syd til hjerter som nord stakk med esset. Einaste poenget med spelet er å ikkje falle for freistinga til å trumfe kløver konge. Når nord har dukka opp med hjerter ess er det berre å sørge for å ha overganger til å ta ut trumfen og kappe ruteren to gongar om naudsynt. Ti stikk ga tredelt topp.