Sjekk meldingane
Av og med Geir Hjelmeland (med tillatelse frå Geir Hoff :))

 

10 9 5
D kn 9 5
D 6 4
10 8 6

 

E D kn 8 6 4
K 6 4
K 10 8 7
-

 

-
7 3
E 9 5 3 2
E K 7 5 4 2

 

K 7 3 2
E 10 8 2
kn
D kn 9 3

 

 

Vest (Geir Hj.)

Nord

Øst (Geir Hoff)

Syd

 

Pass

1 ruter

Pass

1 spar

Pass

2 kløver

Pass

3 ruter

Pass

3 spar

Pass

5 kløver

Pass

6 kløver

Pass

6 spar

Pass

7 kløver

X

7 ruter

X

Pass

Pass

Pass

 

 

 

Vi lar Geir Hjelmeland kommentere sjølv:

1 ruter

= Presisjon

2 kløver

= Begge minor

3 ruter

= Krav med ruter

3 spar

= Bør ikkje cuebidde blakk her. I min verden 3 korts, eller E x eller K x

5 kl

= Exclusion

Resten er vas :)

Korleis gjere det vanskelig for makker:

1. Støtt makker med blakk
2. Legg på til 6 der makker er blakk