Sjølv la eg liten berre tre gonger

Rundenr 7 ª KT72
Spillnr 20(20) © J876
Giver: Vest ¨ QJ92
Sone: Alle § 5
ª A943   ª QJ5
© K93   © AQ5
¨ AK4   ¨ T8765
§ K32   § 84
ª 86
© T42
¨ 3
§ AQJT976

Etter 1 kløveropning (16+) i vest fekk vi 3 NT på feil hand (mi!). Øystein tok for dame, knekt, ess og tre millionar kløver til og eg fekk rein bunn.

(Og dette viser at dersom ein godter seg over andre si ulykke, kjem det igjen med renter....aaargh!)