Sjølvskvis

 

Dette spelet vekte mykje åtgaum i klubben i går:

 

 

Øst/NS

D 7 4
E 9 8 6 3
10 5 3
D 3

 

Kn 8
D 10
kn 6 4
kn 7 6 5 4 2

 

E K 10 5
K 4 2
9 8 7 2
K 9

 

9 6 3 2
kn 7 5
E K D
E 10 8

 

 

 

På vårt bord gjekk meldingane:

 

Vest (P-C)

Nord (Geir Hj)

Øst (Jonill)

Syd (Geir Hoff)

 

 

1 ruter

X

Pass

1 hjerter

Pass

Pass

Pass

 

 

 

 

Geir Hoff tenkte lenge før han passa. Når bordet kom ned, diskuterte Geirane meldingsforløpet:

 

Geir Hoff: - Eg hadde lyst til å melde 1 NT, men det syner vel mykje meir poeng.

Geir Hjelmeland: Ja…

Geir Hoff: - Du kan jo ha 12 poeng der borte?

Geir Hjelmeland (glad og fornøgd): Hvis eg har 12 poeng, har eg ikkje så mange hjerter.

 

Litt oppildna av at motparten kunne vere på ein flott 3-3 tilpass med 26 poeng til saman, spelte eg ut ein ruter. Geir tok tre runder av sorten, før han spelte ein hjerter til esset. P-C kom inn på dama i neste stikk og skifta spar knekt. Geir Hjelmeland gjorde no ein feil når han ikkje dekka den. Neste spar gjekk til min tiar, og eg tok også for spar konge og hjerter konge. Stillinga er denne:

 

Øst/NS

-
9 8
-
D 3

 

-
-
-
kn 7 6 5

 

E
-
9
K 9

 

9
-
-
E 10 8

 

 

No fant eg på noko heilt nytt: Ein lekker sjølvskvis! Eg spelte tilbake ruter 9!! Geir trumfa og på siste trumfen er eg ferdig. Eg kasta ein kløver og måtte pent legge kløver konge på kløver tre.  Åtte stikk var så godt som alle minusa. (Hvis Geir dekker spar knekt, blir skvisen reell).

 

Etter runden møtte vi Rolf Myren som var litt misfornøgd, han meinte makker Geir Angedal burde fått 12 stikk i 4 hjerter. No blei det berre 11, mumla han….