Skrekk og advarsel…

 

Syns du dette er ei fin 3 ruter opning i tredjehand i gunstig sone?

 

8 7
E kn 6
9 8 6 5 4 2
10 3

 

Tja…? P-C syns ikkje den var så verst… Nestemann dobla opplysande og deretter låg passlappane til dei to andre på bordet før nokon fekk sukk for seg. Slik såg spelet ut:

 

 

Rundenr 12

 

ª KQ

 

Spillnr 34(2)

 

© KT854

 

Giver: Øst

 

¨

 

Sone: Nord-Syd

 

§ AKJ965

 

 

ª 87

 

ª A6532

 

© AJ6

 

© Q932

 

¨ 986542

 

¨ K

 

§ T3

 

§ Q87

 

 

ª JT94

 

 

 

© 7

 

 

 

¨ AQJT73

 

 

 

§ 42

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[21]

[3]

 

3 Ruter D

V

5

800

0

12,0

-12,0

[22]

[2]

 

3 NT

S

9

600

0

8,0

-8,0

[16]

[8]

 

3 NT

S

9

600

0

8,0

-8,0

[15]

[9]

 

3 NT

N

9

600

0

8,0

-8,0

[24]

[25]

 

3 Hjerter

N

9

140

0

4,0

-4,0

[7]

[17]

 

4 Kløver

N

10

130

0

2,0

-2,0

[23]

[1]

 

5 Kløver

N

10

0

100

-4,0

4,0

[20]

[4]

 

4 Ruter

S

9

0

100

-4,0

4,0

[5]

[19]

 

4 Kløver

N

9

0

100

-4,0

4,0

[18]

[6]

 

4 Kløver

N

9

0

100

-4,0

4,0

[11]

[13]

 

3 Kløver

N

8

0

100

-4,0

4,0

[10]

[14]

 

3 NT

N

7

0

200

-11,0

11,0

[26]

[12]

 

4 Kløver

N

8

0

200

-11,0

11,0

 

 

No må det vel seiast at P-C hadde litt uflaks her. Det var kanskje litt merkeleg at øst ikkje opna på korta sine og det var utruleg flaks for nord-syd at nord valgte å doble med den skeive handa si, i staden for å melde inn 3 hjerter.