Grufulle minner frå Angedalen

Det har gått så lang tid sidan Angedalen, at eg antar også motparten kan le av desse spela som kom på same runde. Det er ingenting å skryte av, det var meldingar som tok heilt av til kontrakter som merkeleg nok sto. Om ikkje anna kan det vere at du burde avtale posisjonane med makkeren din.

13     Q965              14   854      
Nord  108754             Øst  64      
Alle  A                Ingen 964      
    872                  KJ654     
AKJ1082    ---           AJ976     KQ103 
A2      96            102      AQ987 
J2      KQ9643          A1083     K7   
954      AKQ106          109      AQ   
    743                  2       
    KQJ3                  KJ53     
    10875                 QJ52     
    J3                   8732     

 Par  Kontr   Resultat  Poeng   Par  Kontr   Resultat  Poeng 
 7 3 4S  V -1  100    7 -7   7 3 6S  V -1  50    9 -9
12 19 4S  V -1  100    7 -7   9 1 6S  V -1  50    9 -9
17 14 3N  V -1  100    7 -7  17 14 5S  V =   -450  6 -6
22 5 3N  V -1  100    7 -7   4 6 4S  V +2   -480  0  0
 2 8 5K  Ø =   -600  -1  1  10 21 4S  Ø +2   -480  0  0
 4 6 5K  Ø =   -600  -1  1  12 19 4S  V +2   -480  0  0
 9 1 5K  Ø =   -600  -1  1  13 18 4S  V +2   -480  0  0
10 21 5K  Ø =   -600  -1  1  22 5 4S  V +2   -480  0  0
16 15 4S  Ø =   -620  -6  6   2 8 6S  V =   -980  -8  8
13 18 3N  V +3   -690  -8  8  11 20 6S  V =   -980  -8  8
11 20 6R  Ø =   -1370 -10 10  16 15 6S  V =   -980  -8  8

Spel 13 

Vest

Øst


1 ruter

1 spar

2 kløver

2 hjerter (4. farge)

3 kløver

3 spar (viser den sjette)

4 ruter (naturleg)

6 ruter


 

Eg følte eg ikkje hadde noko fornuftig melding over 4 ruter. Eg frykta at 4 hjerter som eg hadde lyst til å melde som cue med ruter som trumf, ville bli oppfatta som eg hadde same fordeling i major som han hadde i minor. Og kva blir 4 NT?
Nygården spelte liten ruter frå knekten og noterte 1370 på spelet.


Spel 14 har eg fortrengt, men sidan det var to andre par som hadde meldt slem, var det vel kanskje ikkje så ille? 


15   Q1098643                
Syd  ---                 
N-S  AQ64                    
    54                 
KJ2      ---            
Q1095     AKJ874           
2       KJ53            
K9832     AJ10            
    A75                      
    632                       
    10987                      
    Q76                        

 Par  Kontr   Resultat  Poeng   
 4 6 5H  V =   -450  7 -7  
7 3 4H V +1 -450 7 -7
12 19 5H V = -450 7 -7
16 15 4H Ø +1 -450 7 -7 2 8 4H Ø +2 -480 -3 3 9 1 4H Ø +2 -480 -3 3
10 21 4H V +2 -480 -3 3 13 18 4H Ø +2 -480 -3 3
17 14 5H Ø +1 -480 -3 3
22 5 4H Ø +2 -480 -3 3
11 20 6H V = -980 -10 10Vest

Nord

Øst

Syd
Pass

Pass

3 spar

X

Pass

4 hjerter

Pass

4 spar (meint som cue, oppfatta som exclusion)

Pass

4 NT (feil svar, vi brukar 1430)*

Pass

5 ruter (trur det er eg som spør og svarer sine tre ess)

Pass

6 hjerter (veit ikkje kva han spør etter med 5 ruter og er bekymra over at eg har loge på meg ein ess)
·        * men det kjem eg aldri til å lære, og det har eg opplyst om, så dette får han skulde seg sjølv :)


Det kom spar ut til steling. Eg tok nokre runder trumf før eg spelte ein ruter mot bordet. Nord stakk og skifta kløver, og då var det ikkje så lett å gå beit lenger.