Som fortjent?


Først var eg ein smule stor i kjeften når det gjeld kven som kjem til å vinne KM mix, og deretter etterlyste eg morsomme spel. Då er det vel ikkje anna å vente enn at det kort tid seinare kjem svar på tiltale frå Odd Egil Nygård:

 

 

 

Rundenr 10

 

ª AK62

 

Spillnr 20(20)

 

© 8

 

Giver: Vest

 

¨ KQT

 

Sone: Alle

 

§ AJ743

 

 

ª Q53

 

ª 8

 

© Q953

 

© AJT64

 

¨ A53

 

¨ 842

 

§ T86

 

§ KQ95

 

 

ª JT974

 

 

 

© K72

 

 

 

¨ J976

 

 

 

§ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[9]

[11]

 

4 Spar

S

11

650

0

6.8

-6.9

[1]

[4]

 

4 Spar

S

10

620

0

2.2

-2.3

[7]

[13]

 

4 Spar

S

10

620

0

2.2

-2.3

[8]

[12]

 

4 Spar

S

10

620

0

2.2

-2.3

[5]

[15]

 

60%-0%

 

 

 

 

1.4

-7.0

[2]

[3]

 

3 Spar

S

11

200

0

-2.3

2.2

[14]

[6]

 

2 Spar

N

10

170

0

-4.6

4.5

[16]

[10]

 

3 Hjerter

N

6

0

300

-6.9

       6,9

 

FØRDETILPASS??

 

Hei Jonill, ser at du etterlyste morsomme spill. Her er et godt eksempel, sjølv om det var motparten som synes det var mest morsomt. Eg opna i andre hand med 1 kløver, pass fra øst og 1 spar fra makker.
Når det blei min tur igjen, så meinte eg at eg hadde til 3 hjerter. Dette syntes makker var ei fin kontrakt så han passa lett ned denne. Eg fikk et lite håp om at vest hadde tenkt å aksjonere med ei dobling når han spurte makker kva 3 hjertermeldinga var for noko, men når makker fortalte at det var naturlig forsvant alt håp.

 

Dersom du lurer på kven makker var, så kan eg berre sei at possen bør avklarast før du begynner å spele KM-Mix neste helgJ

 

Odd Egil