Sorry makker!

 

På singelturneringa i Førde brukar alle eit fastlagt system, som eg må tilstå at eg har vore svært delaktig i å utforme. I tillegg låg det systembeskrivelse på alle borda, så det skulle ikkje vere heilt umogleg å melde rett...

 

Slik var korta mine:

 

 

 

Feilmeldingane er markert med raudt....

 

Geir H.

Geir A.

Roar

Jonill

 

 

 

2 kløver

Pass

3 kløver

Pass

3 spar

Pass

4 kløver

Pass

4 ruter (trudde vi cuebidda med spar)

Pass

4 NT (i flg. systemet 4 ess blackwood)

Pass

5 kløver (3 essar av fem med spar som trumf)

Pass

5 NT (trur eg har synt tre reine ess)

Pass

5 hjerter (trur eg syner hj.konge, men viser to kongar)

X (hjerter ess)

7 kløver

Pass

Pass

Pass

 

 

 

 

Utspelet var ein liten hjerter!!! Geir Hjelmeland trudde vi hadde kontrollen på dette her og at Geir Angedal hadde meldt sju på blakk i hjerter... Slik var alle korta:

 

 

10 2
9 3
9 8 2
E K D 9 6 5

 

9 3
E 10 8 7 2
K 10
Kn 10 8 2

 

8 7 6 4
kn 6 4
D 7 6 4
7 4

 

E K D kn 5
K D 5
E kn 5 3
3

 

 

Etter å ha fått for hjerterdame skulle eg sjølvsagt berre spelt ein liten kløver til nieren og claima 13 stikk, men eg sette min lit til kløverfargen 3-3, og dermed blei det to (ganske velfortjente??) beit... Stakkars makker!