Speletidspunkt

På årsmøtet blei det diskutert å bytte spelestart på klubbkveldane til kl 18 vår og haust.

Her er eitt av innlegga:

- Vi kan ha seks om vinteren...