Stor forskjell
 
Spill:1  (1)    AK2                     
Nord            -                       
I               AQ9                     
                JT86542                                 
          JT7           -                              
          T73           KQ98642                   
          KJT864        72                        
          Q             A973                      
                Q986543                                 
                AJ5                                     
                53                                      
                K                                       
 
   NS ØV Kontrakt     NS+ ØV+ PNS PØV      
    7 12 6SP   N 12   980       7  -7      
   18  1 5SP D S 11   650       5  -5       
   14  5 JUSTERT                2 -50       
    3 16 5SP   S 11   450       1  -1      
    9 10 5SP   S 11   450       1  -1       
   17  2 5SP   S 11   450       1  -1       
    8 11 4SP   S 10   420      -3   3      
    4 15 5HJ D Ø  9   300      -5   5       
    6 13 6SP   S 11        50  -7   7       

 

Geir Hjelmeland og Ivar Lunde klarte på mystisk vis å få 6 spar på nord si hand i dette spelet frå klubben i går. I dette tilfellet var det eit genitrekk, for ingen kan klandre øst for å prøve kløveresset i utspel? Hvis ein ikkje kjenner korta på baksida er vel dette stort sett einaste måten å få heim kontrakta på?

 

Kommentar frå P-C: Hvis øst fortset med ny kløver kan ikkje kontrakta vinnast lenger.