Det nye styret i Førde bridgeklubb 2017/2018

Leiar Rolf Helge Myren
Skrivar Oddgeir Lyslo Bøe
Rekruttering Arild Hoff
Styremedlem Nils Jakob Juklestad
Kasserar Dagfinn Vik

Valnemnd
Eirik Trontveit
Geir Hjelmeland

Revisor
Per-Christian Gjerde