wpe5.jpg (4952 bytes)

 Førde Bridgeklubb

 

Referat frå styremøte, 22.05.07.

Stad: Førde Barneskule

Desse møtte: Åsmund Rakke, Torveig Botnen, Dagfinn Vik, Egil Hagen, Terje Førde

 

 

 

Sak 1: Søknad om forbundspoeng på Førde BK sine turneringar.

Ø      Dagfinn Vik vil sende søknaden innan fristen den 24.05.07

Ø      Datoane for dei ulike turneringane blei bestemt slik:

-          Førde turneringa 16.sept 2007 ( Endra av krinsen)

-          Gildeturneringa 29.des 2007

-          Angedalsturneringa 18.mars 2008

 

Sak 2: Sommarturnering og krinspoeng

Ø      Søknad om krinspoeng til sommarbridgen er sendt til krinsen v/Sjur Bøe

Ø      Førde BK har fått munnleg tilbakemelding om at klubben får krinspoeng som bonus på sommarbridgen

 

Sak 3: Status omkring singelturneringa

Ø      22.05: 24 påmelde

Ø      Jonill Storøy har fått tak i ”fila” til singelturneringa.

Ø      Leige av Førde Hotell, kr. 1.200

Ø      Vil undersøke på turneringskvelden, om spelarane ønskjer mat. Så bestiller vi mat for dei som ønskjer det.

Ø      Innkjøp av premiar vil vi avvente med, til vi får den endelege påmeldingslista.

 

Sak 4: Drøfting: Betre å vente på systemet ”Spar ti”, enn å kjøpe ”BK 2000”?

Ø      Styret i Førde BK bestemte at vi vil avvente innkjøp av BK 2000, sidan ”Spar ti” er kompatibelt  med ”Bridgemate”. ”Spar ti” er det programmet som klubben nyttar i dag.

 

 

 

 

 

     Terje Førde

       -skrivar-