Svake to

Geir Hjelmeland har ein filosofi om at det ikkje er lurt å opne i svake to med ein annan firekortsfarge på si. I rundekampen mot BAK 1 på søndag sat han i nord og fekk utlevert denne handa:

kn 6
D 9 7 6 4 3
6
K kn 10 5

Han unnlot å opne i svake to, og berre sjå kva som skjedde:

Vest Nord Øst Syd
  Pass Pass Pass
2 NT Pass 3 hjerter Pass
4 kl (superaksept) Pass 4 ruter (cue) Pass
4 NT Pass 5 ruter Pass
5 hjerter Pass 5 NT Pass
6 spar Pass Pass Pass

 

J6
Q97643
6
KJ105

K43
AK
AJ72
AQ74

EQ1082
1052
K84
98

975
J8
Q10953
632

Utspelet var ruter 6 som gjekk til liten, dama og esset. Speleførar tok for spar konge, spelte ess, konge i hjerter og spar til esset. Han prøvde no å stele den siste hjerteren, men Geir Hoff hadde høgste trumfen og brukte den, så kom kløverskiftet. Ei beit.