To års plage

Vanlegvis gløymer ein dei skrekkelege spela etter nokre timers grubling, men dette spelet har plaga Arild i over to år.

Med motparten i sona går meldingane slik:

Vest (makker)

Nord

Øst (du)

Syd

 

 

 

1 NT (15-17)

2 spar *

6 hjerter

Pass

Pass

Pass

 

 

 

* 2 spar er yeslek og viser enten kløverfarge eller ruter og hjerter.

Dette er handa di:

7 5
4 2
E 9 7 5 3 2
10 8 7

Du spelar ut ruter ess og bordet ser slik ut:

 

 

 

 

 

7 5
4 2
E 9 7 5 3 2
10 8 7

 

kn 8 4 2
E kn 6
K D 8
K D 6

 

Makker legg tiaren og speleførar seksaren. Kva gjer du no? jonill@hotmail.com

Lisbeth Glærum:

Kløver 7.

Odd Egil Nygård:

Spelar ruter til steling i stikk to.

Arnt Ola Fidjestøl:

Eg spelar kløver - alternativet må vel vere å fortsette i ruter men har makker 3-korts er det katastrofe. Har makker spar K er det
anten for seint allereie eller han får for den uansett. Eg trur speleføraren hadde lagt J hadde han hatt den tredje.

Petter Haram:

Hmm… Denne var ikke heilt opplagt. Det er på det reine at makker sitter på kløverfargen etter at bordet er kommet ned. Hva slags fordeling har den som meldte 6 hj? Melder makker 2 sp ved første anledning hvis denne har 4-korts spar (merkelig med 6-4, burde vel meldt 2hj da?), og melder Nord 6 Hj ved første anledning om denne har 4 spar (også merkelig)? Kan makker har Qxxx-xx-x-Ejxxxx, da har Nord: Ekx-KDxxxx-xxx-- og det haster ikke med noen vri for det blir alltid en taper uansett. Så det må være anna fordeling siden dette er ei 2 års gammel plage. Ekx-KDxxxxx-x-xx i Nord. Da haster det heller ikke. Men har Nord EKQ-KQxxxxxx-x-xx og da må det skiftes kløver omgående. En annen variant er EKQ-KQxxxxx-xxx--, da må det gis stjeling til makker for han har singel hjerter, og det må skje med en gang. Så var det dette med avtaler da…. Makker legger ikke 10-ern fra J104, så den fordelingen må utelukkes. Da er det 10x (svakhet) eller singel som gjenstår, med mindre det er et lavinthal (lite sansynlig). Et moment er at jeg kan bryte en skvis mot makker hvis ruteren sitter 2-2, da får ikke spillefører kjørt ned trumfen og være på riktig plass til slutt for å skvise makker i spar og kløver, dersom spillefører er blakk i kløver. Jeg går for siste varianten og spiller ny ruter. 50-50 på at makker er renons og god mulighet for å knuse en skvis med en mulig spartaper hos spillefører.

Slik såg spelet ut, og vi ser at Odd Egil og Petter går på same smellen som Arild når dei satsar på å spele ny ruter:

 

E K D 9
K D 10 9 8 7
kn 6
5

 

10 6 3
5 3
10 4
E kn 9 4 3 2

 

7 5
4 2
E 9 7 5 3 2
10 8 7

 

kn 8 4 2
E kn 6
K D 8
K D 6

 

Petter har gått gjennom dei ulike fordelingane nord kan ha, og eg er samd i at han har meldt ganske mystisk. (Kanskje hadde det gjort ein forskjell hvis eg hadde opplyst om at dette var ei mixturnering, og mannen sat nord?!) Kanskje ein bør ta det på at makker har meldt inn på knapper og glansbilder og kløveresset er omtrent det einaste han kan ha? På den andre sida kan makker ha esset sjuande, og då er det IKKJE rett å spele kløver….

Slik eg ser det, blir dette stort sett bingo. Einaste måten å ”løyse” dette spelet på er om vest tek seg ein liten grukk før han legg ruter ti. DÅ skjønnar nok makker at det ikkje er ein singelton…(NEI, NEI, NEI, dette var ikkje alvorleg). Her er alle scorane på spelet, det hadde vore artig å vore fluge på veggen hos dei som beita kontrakta…

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[63]

[149]

 

6 NT

N

12

1440

0

127.9

-128.0

[182]

[18]

 

6 NT

S

12

1440

0

127.9

-128.0

[38]

[126]

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

117.9

-117.9

[87]

[196]

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

117.9

-117.9

[83]

[210]

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

117.9

-117.9

[187]

[143]

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

117.9

-117.9

[104]

[50]

 

6 Spar

N

12

1430

0

117.9

-117.9

[54]

[257]

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

117.9

-117.9

[9]

[4]

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

117.9

-117.9

[49]

[248]

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

117.9

-117.9

[101]

[234]

 

5 Spar

N

12

680

0

58.4

-59.5

[114]

[97]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[95]

[76]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[109]

[6]

 

4 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[93]

[37]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[89]

[181]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[122]

[81]

 

4 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[2]

[193]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[132]

[166]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[154]

[204]

 

5 Spar

N

12

680

0

58.4

-59.5

[155]

[145]

 

5 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[159]

[249]

 

4 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[167]

[118]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[124]

[67]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[60]

[13]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[3]

[253]

 

5 Hjerter

N

11

650

0

58.4

57.4

[8]

[148]

 

5 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[15]

[211]

 

5 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[19]

[103]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[21]

[243]

 

5 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[42]

[175]

 

5 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[80]

[51]

 

5 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[58]

[245]

 

5 Spar

N

12

680

0

58.4

-59.5

[171]

[190]

 

5 Spar

N

12

680

0

58.4

-59.5

[65]

[121]

 

5 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[69]

[135]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[73]

[120]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[74]

[66]

 

5 Spar

N

12

680

0

58.4

-59.5

[78]

[147]

 

4 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[136]

[86]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[79]

[90]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[53]

[39]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[206]

[152]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[198]

[45]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[226]

[52]

 

5 Spar

N

12

680

0

58.4

-59.5

[224]

[71]

 

5 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[222]

[192]

 

5 Spar

N

12

680

0

58.4

-59.5

[227]

[239]

 

5 Spar

N

12

680

0

58.4

-59.5

[197]

[88]

 

4 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[232]

[201]

 

4 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[240]

[12]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[205]

[72]

 

5 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[179]

[84]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[172]

[180]

 

5 Spar

N

12

680

0

58.4

-59.5

[250]

[238]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[195]

[259]

 

5 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[208]

[61]

 

4 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[174]

[20]

 

4 Spar

N

12

680

0

58.4

-59.5

[207]

[116]

 

4 Hjerter

N

12

680

0

58.4

-59.5

[256]

[94]

 

5 Spar

S

12

680

0

58.4

-59.5

[219]

[98]

 

5 Hjerter

S

12

680

0

58.4

-59.5

[41]

[115]

 

5 NT

S

11

660

0

1.0

-3.1

[140]

[10]

 

5 NT

S

11

660

0

1.0

-3.1

[202]

[214]

 

5 NT

S

11

660

0

1.0

-3.1

[134]

[28]

 

4 NT

S

11

660

0

1.0

-3.1

[169]

[203]

 

5 NT

S

11

660

0

1.0

-3.1

[77]

[17]

 

5 NT

S

11

660

0

1.0

-3.1

[230]

[255]

 

60%-60%

 

 

 

 

0.0

0.0

[31]

[184]

 

4 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[7]

[105]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[251]

[220]

 

4 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[216]

[191]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[16]

[160]

 

5 Hjerter

N

11

650

0

-58.5

57.4

[247]

[212]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[23]

[35]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[24]

[11]

 

5 Spar

N

11

650

0

-58.5

57.4

[25]

[260]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[27]

[161]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[235]

[173]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[223]

[246]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[215]

[68]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[225]

[252]

 

5 Hjerter

N

11

650

0

-58.5

57.4

[32]

[183]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[33]

[130]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[62]

[40]

 

4 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[46]

[22]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[48]

[110]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[228]

[229]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[55]

[29]

 

5 Hjerter

N

11

650

0

-58.5

57.4

[30]

[221]

 

5 Spar

N

11

650

0

-58.5

57.4

[151]

[107]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[209]

[26]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[138]

[99]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[91]

[157]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[141]

[123]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[142]

[188]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[144]

[231]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[258]

[36]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[150]

[82]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[137]

[213]

 

5 Spar

N

11

650

0

-58.5

57.4

[178]

[43]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[156]

[168]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[158]

[233]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[176]

[236]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[165]

[44]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[170]

[186]

 

5 Hjerter

N

11

650

0

-58.5

57.4

[146]

[217]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[199]

[111]

 

5 Hjerter

N

11

650

0

-58.5

57.4

[85]

[56]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[92]

[14]

 

5 Spar

N

11

650

0

-58.5

57.4

[96]

[1]

 

5 Hjerter

N

11

650

0

-58.5

57.4

[102]

[64]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[200]

[131]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[108]

[5]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[112]

[70]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[117]

[189]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[125]

[177]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[127]

[153]

 

4 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[129]

[133]

 

5 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[194]

[163]

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-58.5

57.4

[106]

[237]

 

4 Spar

S

11

650

0

-58.5

57.4

[128]

[57]

 

6 Hjerter

N

11

0

100

-114.9

114.8

[254]

[218]

 

6 Hjerter

S

11

0

100

-114.9

114.8

[47]

[100]

 

6 Spar

S

11

0

100

-114.9

114.8

[139]

[34]

 

7 Hjerter

N

11

0

200

-121.0

120.9

[162]

[59]

 

7 Spar

S

11

0

200

-121.0

120.9

[164]

[75]

 

7 Spar

S

11

0

200

-121.0

120.9

[244]

[241]

 

5 Ruter

N

7

0

400

-125.0

124.9

[185]

[119]

 

7 NT D

S

11

0

500

-128.0

127.9

[242]

[113]

 

7 Spar D

S

11

0

500

-128.0

127.9