To bolstips frå SM damer

 

Hvis motparten er sinna på kvarandre for eit spel – ikkje fortel at dei har hatt kjempeflaks, og stoppa i rett kontrakt!

 

Rundenr 3

 

ª KQ98

 

Spillnr 56(16)

 

© AK6

 

Giver: Vest

 

¨ AK762

 

Sone: Øst-Vest

 

§ 4

 

 

ª A4

 

ª T32

 

© JT973

 

© 5

 

¨ Q83

 

¨ JT954

 

§ 532

 

§ T987

 

 

ª J765

 

 

 

© Q842

 

 

 

¨

 

 

 

§ AKQJ6

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

7

4

 

6 NT

N

12

990

0

12,0

-12,0

3

1

 

6 Spar

S

12

980

0

12,0

-12,0

1

3

 

4 Spar

N

12

480

0

4,0

-4,0

6

5

 

6 Spar

N

11

0

50

-9,0

9,0

5

6

 

6 Spar

N

11

0

50

-9,0

9,0

4

7

 

6 Spar

N

11

0

50

-9,0

9,0

BUTLERSNITT: 340 (1)

 

 

Dette var spel to i kampen og motparten hadde stoppa i 4 spar og kverna var godt i gang, når min søte og snille makker fant tida inne til å fortelje at 6 spar var beit (singel hjerter ut, inn på spar ess og hjerter til steling). Feil!!!

 

Hvis makker opnar i noko som du veit kan bli ei blodig katastrofe hvis han blir dobla – ikkje sjå engsteleg ut og ikkje start nokon redningsaksjon før han faktisk har blitt dobla.

 

Rundenr 7

 

ª AJ75

 

Spillnr 130(10)

 

© A6

 

Giver: Øst

 

¨ AQJ84

 

Sone: Alle

 

§ 53

 

 

ª KT963

 

ª 84

 

© 5

 

© JT842

 

¨ T963

 

¨ 72

 

§ T62

 

§ AQJ7

 

 

ª Q2

 

 

 

© KQ973

 

 

 

¨ K5

 

 

 

§ K984

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

1

7

 

3 Kløver D

V

4

1400

0

11,0

-11,0

5

3

 

3 Kløver D

Ø

4

1400

0

11,0

-11,0

2

6

 

3 NT

N

12

690

0

-4,0

4,0

3

5

 

3 NT

S

10

630

0

-5,0

5,0

6

2

 

3 NT

S

10

630

0

-5,0

5,0

7

1

 

3 NT

S

9

600

0

-6,0

6,0

BUTLERSNITT: 838 (1)

 

 

Vest opna med 2 spar som synte fem korts spar og kanskje ein sidefarge i minor. Nord dobla opplysande og øst blei svært engstelig og tok ut i 3 kløver, dermed var blodbadet eit faktum. Hvis øst klarar å ha pokerfjes og passe 2 spar dobla med overbevisning, er vel sjansen stor for at dei slepp av kroken og får spele mot 3 NT eller til og med 4 hjerter.