Den eine ulykka føre og hi etter…

 

 

Er det ikkje rart at når det dukkar opp ”store” hender, skjer det alltid ein masse ulykker i meldingsforløpet. Sjølv blir eg veldig nervøs når det dukkar opp slike hender som dette:

 

Rundenr 5

 

ª KQT95

 

Spillnr 33(5)

 

© 97

 

Giver: Nord

 

¨ AKQ

 

Sone: Nord-Syd

 

§ K75

 

 

ª 8762

 

ª A

 

©

 

© T4

 

¨ JT763

 

¨ 9854

 

§ 6432

 

§ AQJT98

 

 

ª J43

 

 

 

© AKQJ86532

 

 

 

¨ 2

 

 

 

§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gongen sat vi heldigvis i mot:

 

Vest (Jonill)

Nord

Øst (Geir Hj)

Syd

 

1 spar

2 kløver

5 kløver (exclusion?)

6 kløver

7 spar

X

Pass

Pass

Pass

 

 

 

Det kom ikkje hjerter ut, men eg fekk meg ei steling seinare og vi kunne innkassere 500.

 

Eg høyrde om ei dame som hadde dobla 7 spar etter eit liknande meldingsforløp og ho tok for sparesset i utspel fordi ho var redd for å revokere seinare i spelet!

 

Etterpå kom eg på at eg SJØLVSAGT skulle meldt 5 hjerter over 5 kløver. Då er eg sikra hjerter ut og 800 inn.

 

Det var nok det han tenkte han som spelte mot Børre Lund også. Han tok med seg 5 hjerter på vegen til stampen i x-antall kløver. Dessverre for han fant Børre ut at score inn er score inn, så han passa ut med nikortsfargen i trumf og fekk tak i ti udobla beiter – 500 inn til nord-syd.

 

Terje Lie og makker ramla i ulykka slik:

 

Vest

Nord (Terje)

Øst

Syd

 

1 spar

2 kløver

5 kløver (exclusion)

6 kløver

6 ruter (to ess)

Pass

6 hjerter **

Pass

7 spar

X

Pass rundt

 

Syd meinte 6 hjerter som spel, medan det i Terje sitt hovud blei spørsmål om trumf (spar) dama, og den hadde han jo. Men Terje, syner ikkje 5 ruter to ess utan trumf dame? 5 hjerter ville vel synt to ess med dama? Litt rart at makker skal spørre ein gong til om noko du allereie har svart på?

 

Eg ser også på spelestensilen at det er einkvan som har fått spele Exclusion. 4 stikk i kløverkontrakt nord-syd er ikkje så verst. Trass alt var tilpassen betre i 5 kløver nord-syd (3-0) enn i 5 hjerter øst-vest 2-0).

 

Oddmund Midtbø:

 

Vi hadde vel ikkje noko ulykke på dette spelet, men kunne lett fått det om vi ikkje hadde hatt flaks.

 

Ved vårt bord sat eg i nord og Nina i syd, og vi fekk eit litt anna forsøk på å blande seg inn enn det du skreiv om. Eg åpna i nord med 1 nt og aust dobla for å vise langfarge (om du lurer så brukar vi puppet staymann etter 1 nt òg, så 5 k major er aldri noko problem.). No er ikkje vi som mange andre, der innblanding frå motparten betyr sys.off. Etter dobling frå opsen er framleis sys.on, og dermed gjekk meldingane slik:

 

Vest

Nord (Oddmund)

Øst

Syd (Nina)

 

1 NT

Dobl (langfarge)

2 ruter (overføring)

Pass

2 hjerter

Pass

4 NT

Pass

5 ruter

Pass

6 hjerter

Pass

Pass

Pass

 

 

 

 Spar ess kom ut, og dett var dett :-)

 

Aust såg ikkje heilt nøgd ut med at makker melde slem med to blanke ess borte, og kommentaren kom nokså fort: - Ja,ja, makker, vi får håpe vi har et par gærne lagkammerater som melder likedan.  

Det hadde dei, og spelet gjekk ut.

 

--------------------------

Og det minner meg på ein annan ting om dette spelet som eg hadde gløymt… Vanlege spelarar som Oddmund, Haldis (og meg sjølv hvis eg hadde fått korta) opnar i 1 NT på korta:

 

K D 10 9 5
9 7
E K D
K 7 5

 

17 poeng og grandfordeling, ikkje sant? Dei ”gode” oppvurderer dette til ein 18-19 grand. Interessant….???

 

Eigentleg ser det ut til at dette spelet gjekk i dass uansett kva ein opna i. Slik gjekk det til for Haldis:

 

Vest

Nord (Haldis)

Øst

Syd

 

1 NT

3 kløver

X (1)

Pass

3 NT (2)

Pass

6 hjerter (3)

Pass

6 spar (4)

Pass

7 hjerter (4)

Pass

Pass

Pass

 

 

(1)                Dei hadde avtalt at dobling var negativt på totrinnet og straff på tretrinnet. Melding på tretrinnet blir dermed krav.

(2)               Skeptisk! Har kongen tredje i kløver sjølv… trur makker har gløymt systemet.

(3)               Føler seg redda og melder det ho trur står.

(4)               Trur at makker si første dobling var negativ likevel og at ho har begge major.

(5)               Eit trinn for høgt L

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

30

63

 

6 Hjerter D

S

12

1660

0

15,0

-15,0

47

61

 

6 Hjerter

N

13

1460

0

14,0

-14,0

2

19

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

53

25

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

13,0

-13,0

33

72

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

74

7

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

32

77

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

13,0

-13,0

14

87

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

61

47

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

29

89

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

64

50

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

20

1

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

80

57

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

51

88

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

13,0

-13,0

21

56

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

40

9

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

49

52

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

35

86

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

87

14

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

13,0

-13,0

81

67

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

15

24

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

84

6

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

13,0

-13,0

50

64

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

22

42

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

42

22

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

13,0

-13,0

19

2

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

48

31

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

12

69

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

60

75

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

70

11

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

13,0

-13,0

9

40

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

13,0

-13,0

39

76

 

6 Hjerter

N

12

1430

0

13,0

-13,0

79

10

 

6 Spar

N

12

1430

0

13,0

-13,0

71

17

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

55

82

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

13

45

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

13,0

-13,0

31

48

 

5 Hjerter

S

12

680

0

4,0

-4,0

58

46

 

5 Hjerter

N

12

680

0

4,0

-4,0

63

30

 

5 Hjerter

N

12

680

0

4,0

-4,0

86

35

 

5 Hjerter

S

12

680

0

4,0

-4,0

8

36

 

4 Spar

S

12

680

0

4,0

-4,0

68

18

 

0 Not played

 

0

0

0

0,0

0,0

18

68

 

7 Kløver D

Ø

10

500

0

-2,0

2,0

56

21

 

5 Hjerter

V

1

500

0

-2,0

2,0

3

54

 

7 Kløver D

Ø

10

500

0

-2,0

2,0

77

32

 

7 Kløver D

Ø

10

500

0

-2,0

2,0

69

12

 

6 Spar

N

11

0

100

-12,0

12,0

25

53

 

6 Spar

N

11

0

100

-12,0

12,0

4

78

 

7 Hjerter

S

12

0

100

-12,0

12,0

11

70

 

7 Hjerter

S

12

0

100

-12,0

12,0

76

39

 

7 Hjerter

S

12

0

100

-12,0

12,0

23

59

 

6 Spar

N

11

0

100

-12,0

12,0

82

55

 

6 Spar

N

11

0

100

-12,0

12,0

67

81

 

7 Hjerter

S

12

0

100

-12,0

12,0

28

85

 

7 Hjerter

S

12

0

100

-12,0

12,0

10

79

 

7 Spar D

N

12

0

200

-13,0

13,0

66

62

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

78

4

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

52

49

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

27

34

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

57

80

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

46

58

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

62

66

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

36

8

 

6 Spar

N

10

0

200

-13,0

13,0

85

28

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

7

74

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

59

23

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

75

60

 

6 Spar D

N

11

0

200

-13,0

13,0

43

16

 

7 Hjerter D

N

12

0

200

-13,0

13,0

16

43

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

73

26

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

26

73

 

7 Hjerter D

S

12

0

200

-13,0

13,0

41

37

 

7 Spar D

N

11

0

500

-14,0

14,0

89

29

 

7 NT D

N

11

0

500

-14,0

14,0

34

27

 

6 Spar D

N

10

0

500

-14,0

14,0

44

83

 

7 Spar D

N

11

0

500

-14,0

14,0

17

71

 

7 Spar D

N

11

0

500

-14,0

14,0

45

13

 

7 Spar D

N

11

0

500

-14,0

14,0

6

84

 

7 Spar D

N

11

0

500

-14,0

14,0

24

15

 

7 Spar D

N

11

0

500

-14,0

14,0

37

41

 

7 Spar D

N

11

0

500

-14,0

14,0

54

3

 

7 Spar D

N

11

0

500

-14,0

14,0

88

51

 

5 Kløver

S

4

0

700

-15,0

15,0

72

33

 

7 Spar D

N

10

0

800

-16,0

16,0

5

38

 

7 Spar D

S

10

0

800

-16,0

16,0

83

44

 

7 Spar D

N

10

0

800

-16,0

16,0

BUTLERSNITT: 543 (1)