Utmeldt? Å nei da!

 

Terje Lie følte seg ein smule utmeldt i dette spelet:

 

Vest

Nord

Øst

Syd

Pass

1 hjerter

2 spar

X (viser minor)

3 spar

Pass (utmeldt)

3 spar

X (tillegg)

pass

???

 

 

 

D 4
10 9 8 6 4 2

E K 4
E 8

 

Terje hadde ikkje noko å melde over 3 spar med berre 3-2 i minor, men når makker dobla igjen var han nødt til å finne på noko. Han såg sørgmodig ned på si første melding og oppdaga til sin store skrekk og glede at han hadde opna med 1 ruter!! Gjenmeldingsproblemet var løyst – det var på tide å syne fram 6-korts støtta til makker sin farge J. Vest meldte 4 spar over 4 hjerter, og Terje følte at han ikkje hadde fått synt den gode støtta endå, så han meldte 5 hjerter også. Kva Espen Kvam tenkte om dette fekk vi aldri greie på… Motparten forsto heller ikkje kva som foregjekk, og det enda med at 5 hjerter fauk heim. Slik såg spelet ut:

 

Rundenr 2

 

ª Q4

 

Spillnr 12(12)

 

© T98642

 

Giver: Vest

 

¨ AK4

 

Sone: Nord-Syd

 

§ A8

 

 

ª K93

 

ª AJT862

 

© J5

 

© 3

 

¨ J93

 

¨ T762

 

§ KT976

 

§ J4

 

 

ª 75

 

 

 

© AKQ7

 

 

 

¨ Q85

 

 

 

§ Q532