Vanskeleg utspel

Leif Heggheim var blitt speleførar, og Øystein sleit fælt med utspelet. Til slutt resignerte han og henvendte seg til Leif og spurte: - Kva vil du ha ut? Leif såg tvilande på han og svarte: - Du kan jo gå ut?