Zia-melding

Slik var meldingsforløpet:

Vest (Geir Hjelmeland) Nord Øst (Geir Hoff) Syd
      2 NT
Pass 3 ru (overføring) Pass 3 hjerter
Pass 4 NT Pass 5 ruter
X (Zia-melding) 6 hjerter Pass Pass
Pass      

... og slik var spelet:

8
E kn 9 7 6 4
10 6 3
E 4 3
kn 9 7 6 2
D 10 5
8 5 4 2
9
E 5 4
3
K kn 9 7
10 8 7 5 2
K D 10 3
K 8 2
E D
K D kn 6

Geir si dobling av 5 ruter var meint å tåkelegge litt, han har utspelet sjølv og eg vil gjerne sjå den speleføraren som finn trumf dama tredje hos han no :)