Jeg vil gjerne rette opp i en historie som jeg har fortalt til mange i lystig lag. Jeg er blitt gjort oppmerksom på at det er alvorlige feil i
historien. I yngre dager på en fjelltur kom jeg rundt en sving, og rett over meg på en fjellknaus sto en GAUPE og IKKE en røyskatt. Vi så på
hverandre i flere minutter, før den snudde seg og gikk videre i livet sitt.