Korleis spelar du?

Med motparten i utgunstig sone har meldingane gått slik:

Vest

Nord

Øst

Syd (du)

Pass

Pass

Pass

1 spar

X

2 spar

Pass

4 spar

Pass

Pass

Pass

 

 

 

E 3 2
D 10 8 7 5
kn 10 8
10 2

 

 

 

 

 

K D 9 8 7
K
E K D 5 4
4 3

 

Utspelet er konge, dame i kløver og skift til liten ruter som du stikk på handa. Du spelar spar til esset og vest legg tiaren og øst firaren. Du spelar ein liten spar frå bordet og øst legg femmaren. Kva gjer du? jonill@hotmail.com

Ikkje slik seier Leif Kvamsdal:

Ikkje slik (trur eg), men no er det vel odds for å ta kutten i spar. Sit sparen 4-1, så vil det overraske om ruter knekt er inntak til sparkutten.
Kvifor ikkje spar dam i stikk fire? Då slepp ein å slite seg ut på slike spel. Alternativet er å stikke ruteren i bordet og ta sparkutt på
direkten, men det er svært slitsomt, så derfor spar dam i stikk fire.

Helsing Leif K med ønsker om eit godt nytt bridgeår.